PRAWO DO ZWROTU TOWARU I FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wygasa po 14 dniach od dnia, w którym wszedłeś w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz nas o tym poinformować

DIDO TUNING

HUBERMANA 27

42-209 CZĘSTOCHOWA

POLAND

Tel. +48 506 423 919

E-Mail dido@didotuning.pl

o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Na naszej stronie internetowej https://didotuning.PL

 możesz również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej wypłaty na trwałym nośniku (np. e-mailem).

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy – wyjątkiem jest błędnie zrealizowane zamówienie wynikających z (naszego błędu).

w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrócony towar

Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu tych samych środków płatności, których użyłeś do początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

W przypadku odstąpienia od umowy częściowej, tz. jeżeli odstąpiłeś od umowy tylko w odniesieniu do poszczególnych zamówionych towarów, koszt dostawy nie zostanie zwrócony.

Musisz odesłać towar do nas na adres:

DIDO TUNING

HUBERMANA 27

42-200 CZĘSTOCHOWA

POLAND

Tel. +48 506 423 919

E-Mail dido@didotuning.pl

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej

(Wyjątkiem odsyłania towaru jest, gdy wspólnie ustalimy inne warunki i nie będziesz musiał odsyłać produktów)

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że towar był wadliwy w momencie odbioru, lub z naszej winy zostało błędnie spakowane. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zwrotu wadliwych towarów (patrz poniżej).

Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli wykonywanie umowy rozpoczęło się za Twoją uprzednią wyraźną zgodą na rozpoczęcie wykonywania umowy w okresie do odstąpienia od umowy, a potwierdzenie, że w ten sposób tracisz prawo do odstąpienia od umowy.

Ogólne informacje o zwrocie towaru

Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania zewnętrznego. Użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu. Po przetworzeniu Twojego żądania zwrotu podamy numer paczki oraz firmę kurierską obsługującą ten zwrot

Który należy wysłać na adres e-mail dido@didotuning.pl

Informacja o zwrotach towarów z krajów spoza Unii Europejskiej

W przypadku zwrotów z krajów spoza Unii Europejskiej dodatkowo ponosisz koszty ewentualnych opłat, w szczególności cła. Wyżej wymienione koszty zostaną potrącone z dokonanej już płatności, a wynikająca z tego różnica zostanie zwrócona za pomocą pierwotnej metody płatności.

Jeśli znajdujesz się poza UE, zachowaj oryginalne zgłoszenie wywozowe (dokumenty wysyłkowe) na wypadek, gdybyś zdecydował się zwrócić produkt.

Zwrot wadliwych towarów

Towar, który był wadliwy po przybyciu może zostać zwrócony w ciągu czternastodniowego okresu odstąpienia od umowy bezpłatnie. Otwórz zgłoszenie do pomocy technicznej dla danego produktu, aby otrzymać dalsze instrukcje dotyczące przetwarzania e-mail dido@didotuning.pl

Pobierz: Formularz odstąpienia od umowy: pobierz